Изберете вашият размер:

Изберете нов размер:

Разлика в диаметрите (мм)

  ТЪРСИ

Разнообразие на модели автомобилни гуми и джанти

Открийте страхотни оферти на джанти, най-ефективните всесезонни и зимни гуми, както и летни гуми с намаление

Терминологията, която е употребена в тези условия за доставка, е съгласувана с точка II. ДЕФИНИЦИИ от Общите условия.

За да получи правото да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в www.gumi-varna.com стоки, Клиентът трябва да е попълнил вярно on-line електронната регистрационна форма, намираща се на Интернет адрес: www.gumi-varna.com

При попълване на електронната форма за регистрация, Клиентът предоставя пълни и верни данни относно самоличността си и другите изисквани от електронната форма на Доставчика данни. Така създава своя потребителски профил.

В случай, че Клиентът предостави неверни, непълни данни или не са отразени новонастъпили обстоятелства от значение за сделката, Доставчикът има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на потребителския профил на  Клиента.

Преди извършване на заявка, Клиентът може свободно да поправя въведената от него информация в регистрационната форма.

Клиентът получава достъп до формата за подаване на заявки за покупка на предлаганите в www.gumi-varna.com стоки, след като влезе в потребителския си профил с правилно попълнени потребителско име /e-mail/ и парола.

Подаването на заявка за покупка от Клиента се осъществява чрез последователното извършване на следните действия  - определяне вида и количеството на стоката и потвърждение на заявката чрез натискане на виртуален бутон „Купи", обозначен срещу съответна стока. Стоката се „пълни"в „количката" на клиента. Процесът продължава с натискането на бутона "Поръчка".  Клиента прави преглед на информацията за своята поръчка с възможност за промяна на адреса за доставка, попълване на необходимите данни за фактура /ако желае такава/ и избиране начина на плащане и доставка. Поръчката се потвърждава от Клиента с натискане на бутона "Поръчвам". Поставянето на отметка, която удостоверява, че е запознат с Общите условия за извършване на поръчка, е задължително условие за приемането на поръчката.

При посочен непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявката, се счита, че същата е невалидна и за Доставчика не възниква задължение за нейното изпълнение.

Заявката поражда действие между страните, след проверка на наличността на заявената за покупка стока и след потвърждаване на валидността й на посочения от Клиента телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение до електронната му пощенска кутия за кореспонденция. Заявката за покупка се приема от Доставчика чрез изпращане на съобщение до електронната пощенска кутия за кореспонденция на Клиента.Съобщението съдържа информация за основните характеристики на потвърдената поръчка. 

Статусът на поръчките на Клиента може да бъде проверен от него във всеки един момент в секцията "Вашите поръчки", която е видима когато Клиентът е влязъл в потребителския си профил.

Договорът между Доставчика и Клиента се счита за сключен след потвърждаване на заявката от Доставчика.

Процедурата по реализирането на продажбата протича в зависимост от избрания от Клиента начин на плащане, за което може да прочетете в секцията Начини на заплащане.

Gumi-varna.com поема задължението да се  обади на обявения от Клиента телефон, за да уточнят времето и мястото за получаването на стоката от потвърдената поръчка, както и други съпътстващи продажбата подробности.

Стоката се предава на Клиента във всички случаи след като Клиентът заплати за нея чрез избрания начин на плащане.

Информация за точната дата на доставката на вашата стока може да получите от нашия онлайн-калкулатор, който се намира под полето за задаване на данните (напр. размер, модел, производител) на търсената от вас стока. Стоката се доставя в подходяща опаковка, съобразно вида й и транспорта за доставка.

Стоката се предава на Клиента или на трето, посочено от Клиента лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента.

В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение и извършване на плащане.

 

 

Финансирано от Европейския съюз. План за възстановяване и устойчивост

От 24.07.2023 г.. „Данто Груп“ ООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG-RRP-3.005-4546-C01
Проектът: „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия “ се финансира по Национален план за възстановяване и устойчивост , приоритетна ос Интелигентна индустрия, процедура BG-RRP-3.005 Общата стойност на проекта е 20 000.00 лева, като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 100%. Целта на проекта е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация в предприятието.