Изберете вашият размер:

Изберете нов размер:

Разлика в диаметрите (мм)

  ТЪРСИ

Разнообразие на модели автомобилни гуми и джанти

Открийте страхотни оферти на джанти, най-ефективните всесезонни и зимни гуми, както и летни гуми с намаление

Автомобили/Джипове

WINTER

WINTER

Цена от
103.45 лв.


Лекотоварни

DAYTON VAN WINTER

DAYTON VAN WINTER

Цена от
190.83 лв.


Товарни

D400T

D400T

Цена от
666.97 лв.

D400T+

D400T+

Цена от
704.66 лв.

D500S

D500S

Цена от
725.57 лв.

D550S

D550S

Цена от
333.15 лв.

D600D

D600D

Цена от
706.57 лв.

D650D

D650D

Цена от
333.23 лв.

D800D

D800D

Цена от
794.07 лв.

D800M

D800M

Цена от
778.78 лв.

D800T

D800T

Цена от
779.51 лв.


Финансирано от Европейския съюз. План за възстановяване и устойчивост

От 24.07.2023 г.. „Данто Груп“ ООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG-RRP-3.005-4546-C01
Проектът: „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия “ се финансира по Национален план за възстановяване и устойчивост , приоритетна ос Интелигентна индустрия, процедура BG-RRP-3.005 Общата стойност на проекта е 20 000.00 лева, като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 100%. Целта на проекта е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация в предприятието.