Изберете вашият размер:

Изберете нов размер:

Разлика в диаметрите (мм)

  ТЪРСИ

Разнообразие на модели автомобилни гуми и джанти

Открийте страхотни оферти на джанти, най-ефективните всесезонни и зимни гуми, както и летни гуми с намаление

Автомобили/Джипове

651 Sport Semi Slick

651 Sport Semi Slick

Цена от
252.65 лв.

Alpha

Alpha

Цена от
358.75 лв.

Eco Plush

Eco Plush

Цена от
137.95 лв.

Gamma

Gamma

Цена от
186.70 лв.

Iota ST-68

Iota ST-68

Цена от
324.35 лв.

Phi

Phi

Цена от
151.65 лв.

Phi-2

Phi-2

Цена от
154.36 лв.

Phi-R

Phi-R

Цена от
120.74 лв.

X-Grip 4S

X-Grip 4S

Цена от
172.36 лв.

Датчици за налагане

Датчици за налагане

Цена от
84.95 лв.


Финансирано от Европейския съюз. План за възстановяване и устойчивост

От 24.07.2023 г.. „Данто Груп“ ООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG-RRP-3.005-4546-C01
Проектът: „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия “ се финансира по Национален план за възстановяване и устойчивост , приоритетна ос Интелигентна индустрия, процедура BG-RRP-3.005 Общата стойност на проекта е 20 000.00 лева, като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 100%. Целта на проекта е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация в предприятието.